Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Windows ontdekken in drie verschillende talen

Microsoft Corporation is een Amerikaans bedrijf en bekend over de hele wereld. De website is dus ook in alle talen toegankelijk. Maar zijn dat gewoon vertaalde teksten vanuit het Engels? Of worden er ook andere aanpassingen gedaan om mensen in verschillende culturen aan te spreken? Er is namelijk uit eerder onderzoek gebleken dat bijvoorbeeld Engelsen teksten schrijven die veel meer gericht zijn op de geadresseerde dan op de inhoud. Duitsers daarentegen willen het liever over de inhoud hebben en zijn veel directer. Op dat onderzoek van House (1996) zijn wij verder gegaan.

 Voor ons contrastieve onderzoek was de hoofdvraag:

In hoeverre verschillen de Duitse en Nederlandse vertaling van de Webtekst van Microsoft ten opzichte van de Engelse tekst?

De verschillen waar we naar hebben gezocht, gaan om de focus: de geadresseerde van de tekst of de inhoud. Aansluitend bij het onderzoek van House (1996) verwachtten wij dat de Duitse tekst zich meer zou richten op de inhoud, en de Engelse tekst meer op de geadresseerde. De positie van het Nederlands zou dan meer neigen naar de kant van het Duits, vanwege de verwantschap tussen de talen en culturen.

 Op de website hebben we de pagina ‘Discover Windows’ uitgekozen omdat daarop vele kleine teksten stonden die aansprekend voor de lezer bedoeld waren. Uit die teksten bleek dat in de grote lijn het Engels inderdaad meer gericht was op de geadresseerde en de Nederlandse en Duitse tekst meer op de inhoud. Maar die twee aspecten waren ook nog onderverdeeld in verschillende kenmerken en op één kenmerk van ‘Gericht op geadresseerden’ scoorde Nederlands bijvoorbeeld hoger dan Engels. We kunnen dus niet zeggen dat talen zich slechts aan één kant van de tegenstelling bevinden. Daarvoor zou in vervolgonderzoek meer aandacht moeten zijn voor verschillende tekstgenres. Verschillende soorten teksten zouden er voor kunnen zorgen dat talen zich aan de ene of de andere kant van de tegenstelling bevinden.

Reageer: