Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

“Wij kunnen niet garanderen dat het vliegtuig pindavrij is.”

Zoals veel websites heeft ook de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair een FAQ pagina. Deze FAQ (Frequently Asked Questions) pagina is bedoeld voor bezoekers en geïnteresseerden die vragen hebben over een bepaald onderwerp. De website – en dus ook de FAQ pagina – is in 13 verschillende talen beschikbaar.

Wij hebben onderzoek gedaan naar in hoeverre de vertalingen van de FAQ pagina op de website van Ryanair de vraagsteller direct aanspreken. Bovendien waren we benieuwd of de vertalingen overt (letterlijk) of covert (vrij) vertaald zouden worden vanuit de brontaal (Engels). Om dit te onderzoeken hebben wij 29 tokens geselecteerd van de FAQs van drie verschillende talen, Nederlands, Engels en Spaans. Deze tokens zijn geanalyseerd met behulp van een aangepast model en aan de hand van de resultaten blijkt dat Engels en Spaans niet veel van elkaar verschillen en dat Nederlands een stuk minder direct is. Wat ook opviel is dat de vertalingen nagenoeg gelijk waren; ze waren zo goed als letterlijk vertaald uit het Engels.

Bij alle drie de talen bleek bij het antwoorden op de vragen in de FAQ de imperatief (de gebiedende wijs) de meest gebruikte vorm. Dit is volgens het analysemodel tevens de meest directe vorm (Bel! Make sure that (…), etc.). Een opvallend verschil is dat beleefdheidsindicatoren in het Nederlands (alstublieft) en het Spaans (por favor) totaal afwezig zijn, terwijl die in het Engels (please) in bijna de helft van de gevallen (45%) wél gerealiseerd worden. Toch zegt dit weinig over de betrokken talen: het betreft hier slechts één geschreven bron. 

Referenties:

Kallia, A.

2009:   A Problem of Pragmatic Equivalence in Intercultural Communication. Translating Requests and Suggestions. In: Bührig, Kristin/House, Juliane/Thije, Jan D. ten (eds.) Translational Action and Intercultural Communication. Manchester/Kinderhook: St. Jerome Publishing, 58-79.

House, J.

1997:   Translation Quality Assessment: A model revisited. Tübbingen: Narr.

Reageer: