Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Welke koers vliegt de KLM op haar website?

De KLM overschrijdt dagelijks tientallen grenzen tijdens haar vluchten. Ook de website van de KLM gaat verder dan die van Nederland. Met het doel een zo groot mogelijke afzet te creëren, vormt de website een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie van de KLM.  In tegenstelling tot de ideeën van Hornikx e.a. is de KLM ervan overtuigd dat het zinvol is de teksten aan te passen aan de cultuur van de doelgroep, ofwel: in termen van House (Tempel & Ten Thije 2010) maakt de KLM gebruik van ‘covert’ vertalingen.
Binnen deze contrastieve analyse onderzoeken wij hoe de Engelse en Duitse doeltekst verschillen ten opzichte van de Nederlandse brontekst. We richten ons hierbij op de mate van directheid. De criteria die we bij deze analyse gebruiken, zijn gebaseerd op de literatuur van House (1996).
Ons belangrijkste resultaat is de bevinding dat de Duitse vertaling indirecter is geformuleerd, dan de Nederlandse en Engelse tekst. De Duitse teksten in ons corpus zijn over het algemeen meer op de geadresseerde gericht en minder expliciet.
De vraag is echter of dit ook werkelijk typerend is voor de Duitse cultuur of dat dit mogelijk beïnvloedt is door de vertaler. Om een antwoord op deze vraag te vinden, zouden we zowel meerdere versies van de website in andere talen moeten analyseren en ook aanzienlijk meer andere soort teksten.

Reageer: