Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Waarom de Fransen zo langdradig zijn en Nederlanders zo bot

 “Frankrijk is een prachtig land, er is alleen één probleem: er wonen Fransen”.

Bovenstaande kreet is er één die je uit veel monden van Nederlanders zou kunnen horen. Frankrijk wordt als velen gezien als een prachtig vakantieland, maar met de Fransen zelf kan men niet goed overweg. Andersom zeggen de Fransen dat Nederlanders zo bot kunnen zijn. Hoe komt het eigenlijk dat de Fransen en de Nederlanders elkaar op deze manier zien? Ook al spreken de mensen een gemeenschappelijke taal in, toch worden sommige taaluitingen niet begrepen  door de ene dan wel de andere gesprekspartner.

Om deze reden hebben wij onderzoek gedaan naar het verschil in realisatie van verzoeken tussen native Nederlanders, native Fransen en Nederlandse L2-leerders van het Frans. Wij hebben dit gedaan in het kader van de verschillende beleefdheidsstrategieën en eerder onderzoek naar dit onderwerp door Van Mulken. De vraag die centraal stond  in ons onderzoek was:

Welke verschillen zijn er tussen Franse moedertaalsprekers en Nederlanders L2-leerders in de keuze voor beleefdheidsvormen bij het doen van verzoeken?

 De belangrijkste resultaten waren dat de Nederlanders vooral gebruik maakten van conventioneel indirecte strategieën, net zoals de Fransen. Daarnaast  bleek dat de Fransen even veel gebruik maken van ondersteunende bewegingen als de  Nederlanders. Nederlander degraderen ook nog steeds het lexicale aspect, maar de Fransen maken hier tegenwoordig meer gebruik van. Dit in tegenstelling tot eerder onderzoek van Van Mulken (1996).

 De Nederlandse L2-leerders gedragen zich meer als de Fransen, maar af en toe is er een duidelijke invloed merkbaar van het Nederlands. Soms kunnen ze de Fransen voorbijstreven in het beleefdheid. Dit kan worden veroorzaakt door onzekerheid en een drang naar een beleefde vorm te gebruiken.

 Ons onderzoek was echter kleinschalig, elke groep bevatte 15 respondenten. Wanneer verder onderzoek zal worden gedaan, zal men toch zeker meer respondenten moeten vinden.

 Van Mulken M. (1996)” Politeness markers in French and Dutch requests” Language Sciences, 3 Juli 1996: p. 689-702.

Reageer: