Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Verzoeken formuleren in het Spaans en het Nederlands.

Een verzoek formuleren doen we allemaal. Dit kun je op verschillende manieren doen; Je kunt een vriendelijk verzoek doen of je vraagt het heel direct. Meestal ligt zoiets aan de persoon waaraan je het verzoek stelt. Je past je aan aan een bepaalde situatie, en bepaalt aan de hand daarvan hoe je die persoon aanspreekt; Met “u” of “jij” of stel je je verzoek direct of indirect op? 

Aan de hand van een Dicourse Completion Test is er gekeken hoe Nederlandse en Spaanse moedertaalsprekers verzoeken formuleren. Tijdens de test hebben de proefpersonen een aantal voorgeschreven situaties gelezen en aanvulling gegeven over wat zij zouden zeggen in die situatie. We zijn vooral geïnteresseerd in welke werkwoordsvormen zij gebruiken met betrekking tot directheid en indirectheid.
Ook hebben we gekeken naar hoe Nederlandse tweede taalleerders van het Spaans verzoeken formuleren. Nemen zij structuren over vanuit het Nederlands of neigen zij al naar de structuren van het Spaans? Aan de hand van de ingevulde DCT’s hebben wij nagegaan wat de verschillen zijn.

De situaties voor de DCT’s zijn overgenomen uit een bestaande test, namelijk van van der Wijst (2000). Hij heeft onderscheid gemaakt tussen situaties met machtsafstand en zonder machtsafstand. Tevens is er gekeken naar het verschil in het formuleren van een verzoek met betrekking tot machtsafstanden.

Uit de resultaten is gebleken dat we niet met heel veel zekerheid kunnen zeggen of de Nederlandse tweede taalleerders structuren overnemen vanuit het Nederlands naar het Spaans. Echter kunnen we concluderen dat Nederlandse moedertaalsprekers directer zijn in situaties waar een machtspositie aanwezig is. De Spanjaarden zijn juist directer in situaties zonder machtsafstand.

Het was lastig om in korte tijd voldoende proefpersonen te vinden en daarom kan er geen duidelijke conclusie getrokken worden.
Literatuur:
Wijst, P. (2000). Ontzag voor gezag: Taal en Macht in Franse en Nederlandse verzoeken. Gramma/TTT, 8(2), 185-212.

Reageer: