Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Engelse, Nederlands en Belgische IKEA-webtekst

Voor bedrijven die actief zijn op internationale gronden is het belangrijk om zich te presenteren op het internet door middel van een website. Makers van een dergelijke website komen voor de keuze te staan of zij één website maken, of juist verschillende versies die passend zijn voor verschillende landen. In het laatste geval krijgen zij te maken met vertalingen en vanzelfsprekend culturele verschillen. Wij hebben gekeken hoe de website van IKEA omgaat met deze culturele verschillen in hun vertalingen met hierbij de vraag: “In hoeverre zijn er verschillen te beschrijven tussen de tekstuele informatie welke te vinden is op de website van IKEA in de versie van het verenigd koninkrijk (UK), Nederland (NL) en België (BE)?” Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een contrastieve analyse gedaan van 31 webpagina’s van de website van IKEA. Wij willen hierbij analyseren in hoeverre de versies van elkaar verschillen met betrekking op de dimensies direct – indirect georiënteerd naar inhoud – georiënteerd naar persoon van House (1996)

De belangrijkste resultaten waren dat de Nederlandse tekst directer is dan die uit de UK en België. Zij gebruiken vaker directe aanspreekvormen en gebiedende wijs en zijn veelal feitelijk. De Belgische en Engelse tekst waren een stuk minder direct omdat zij de lezer vrijheid boden en aanspreekvormen vermeden.

Concluderend valt te zeggen dat de Belgische tekst en de tekst uit de UK erg veel overeenkomst vertonen. Dit zou kunnen komen doordat de Belgische tekst niet is aangepast op de culturele achtergrond, waar dit bij de Nederlandse tekst wel is gebeurd. Ook al is dit onderzoek redelijk kleinschalig (we hebben 40 fragmenten geanalyseerd), het biedt wel perspectief voor verder onderzoek naar verschillen in vertaling tussen webteksten en hoe dit wordt aangepast aan cultuur. Deze analyse, die laat zien dat ondanks dat Belgen en Nederlanders de zelfde taal spreken er grote verschillen zijn in de vertaling, nodigt uit tot vervolgonderzoek naar de talige conventies tussen België en Nederland.

Belangrijkste referenties:

House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. In: Hellinger, M & Ammon, U. (eds.). Contrastive sociolinguistics. New York: Mouton de Gruyter. 345-361

Claes, M-T. & Gerritsen, M. (2002) Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Hieruit hoofdstuk 4: Buren met verschillende culturen, 143-161

Reageer: