Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Glamour in VS, NL en GB

Het vrouwenblad Glamour is te koop in zowel Amerika, Groot-Brittannië en Nederland.  Wij waren nieuwsgierig in hoeverre de teksten op de covers van deze tijdschriften van elkaar verschillen. Daarom stelden we de onderzoeksvraag: waarin verschillen Amerikaanse, Britse en Nederlandse covers van Glamour en waarin komen deze met elkaar overeen? Als theoretisch kader hadden we de

taalhandelingstheorie van Austin en Searle gebruikt en de functionele analyse, die geschikt is voor het analyseren van taalhandelingen in teksten. Verder hadden we één culturele dimensie van House gebruikt voor de derde subvraag, namelijk ‘orientation towards content-person’.

We hadden een contrastieve analyse uitgevoerd over 20 Amerikaanse, 20 Britse en 20 Nederlandse tijdschriftcovers.  Hieruit bleek dat op de Amerikaanse Glamour-cover nauwelijks quotes werden gebruikt, de taalhandelingen in de teksten bijna uitsluitend informatief waren en dat het merendeel van de teksten gericht waren op inhoud, dus dat een object of een handeling centraal staat in de tekst. Op de helft van de Britse covers werden quotes gebruikt, de tekst was opgemaakt uit zowel informatieve en persuasieve als instructieve taalhandelingen. Ook was de meeste tekst gericht op inhoudt in plaats van personen. Op bijna iedere Nederlandse cover werden quotes gebruikt. De tekst bestond uit zowel informatieve en persuasieve als instructieve taalhandelingen en het onderwerp van de tekst was voor het merendeel gericht op inhoud. Het kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse en Britse Glamour  vergelijkbaar zijn op het gebied van taalhandelingen en quotes en dat de tekst op alle versies het meest gericht waren op inhoud.

De resultaten van de Nederlandse versie kwamen over met de theorie van House, hoewel dit niet opging voor de Britse resultaten. Het is verder de vraag of de resultaten van ons onderzoek gegeneraliseerd kunnen naar álle Amerikaanse, Britse en Nederlandse covers van Glamour.

Reageer: