Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Vergelijking van drie vertalingen van het verhaal “Die Verwandlung” van Franz Kafka.

Veel verhalen binnen de wereldliteratuur zijn in vele talen vertaald, om zo het verhaal voor lezers in diverse landen cultureel toegankelijk te maken. Zo ook het verhaal van Franz Kafka. Aangezien wij een vergelijking wilde maken tussen Nederlands, Duits en Portugees hebben wij deze vertalingen gebruikt.
Door op deze drie teksten een contrastieve tekstanalyse los te laten, kregen we een goed overzicht van de overeenkomsten en verschillen. Deze analyse hebben we gemaakt aan de hand van twee dimensies van House: Direct/Indirect en Impliciet/Expliciet. Onze onderzoeksvraag was dan ook:

Zijn er verschillen op te merken in de vertaling van de Duitse tekst naar het Nederlands respectievelijk het Portugees in termen van de dimensies Direct -Indirect en Expliciet-Impliciet van Juliane House?
De teksten leende zich goed voor het onderzoek en al snel vonden we goede passages om met elkaar te vergelijken. De resultaten waren dan ook overduidelijk, het Duits en Nederlands is in dit onderzoek vooral Direct/Expliciet en het Portugees is vooral Indirect/Impliciet. Deze resultaten bevestigde onze verwachtingen na aanleiding van de theorie van House, waarbij zij ook had ontdekt dat het Duits Direct/Expliciet is.

Dit onderzoek heeft ons meer inzicht gegeven binnen de studie van Interculturele Communicatie en het is zeker goed materiaal voor vervolgonderzoek.

Bron:

House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The Case of German and English. Contrastive sociolinguistics. New York.

Reageer: