Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Auteur: ‘Rosa Dammers en Lonne Snijkers’

Small talk in interculturele zakelijke telefoongesprekken

“Hoe wordt small talk toegepast in interculturele zakelijke telefoongesprekken tussen een Engelsman en een Duitser?” Volgens Juliane House (1997) zijn er culturele verschillen tussen Engelsen en Duitsers die tot uiting komen in interculturele communicatie. In dit onderzoek is er onderzocht of deze verschillen ook herkenbaar zijn in de toepassing van small talk in interculturele zakelijke […]

Lees verder...