Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Auteur: ‘Maud Beunis’

Multiculturele klassen interactie

Bij deze willen wij jullie graag onze eindnota presenteren! Wij hebben een onderzoek uitgevoerd dat betrekking heeft op de interactiebenadering van interculturele discourse. Het onderzoek concentreert zich op verschillen in uitleginteracties tijdens wiskundelessen. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van transcripten van Nederlandse en migrantenleerlingen uit multiculturele brugklassen. De transcripten zijn getranscribeerd volgens een systeem dat […]

Lees verder...