Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Auteur: ‘Jacqueline Andrade & Carolien Helmond’

Vergelijking van drie vertalingen van het verhaal “Die Verwandlung” van Franz Kafka.

Veel verhalen binnen de wereldliteratuur zijn in vele talen vertaald, om zo het verhaal voor lezers in diverse landen cultureel toegankelijk te maken. Zo ook het verhaal van Franz Kafka. Aangezien wij een vergelijking wilde maken tussen Nederlands, Duits en Portugees hebben wij deze vertalingen gebruikt. Door op deze drie teksten een contrastieve tekstanalyse los […]

Lees verder...