Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Auteur: ‘Debbie Vorachen en Liz Smeets’

Interactie in de multiculturele wiskundeklas

Dit onderzoek naar interactieverschijnselen in de multiculturele wiskunde klas is van exploratief hermeneutische aard omdat het ingaat op de verbale interactie in een wiskundeklas. Allochtone leerlingen hebben vaak problemen met het realistisch wiskundeonderwijs omdat ze bepaalde woorden niet weten en contexten niet kennen door de cultuur waarmee de taal van de wiskundeopdrachten mee beladen is. […]

Lees verder...