Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Franse, Nederlandse en Engelse website van Thalys International

Reizen wordt steeds gemakkelijker. Binnen 26 uur vlieg je naar de andere kant van de wereld en binnen Europa zijn er nog meer andere voor de hand liggende vormen van transport mogelijk zoals de auto of de trein. Thalys International verzorgt Europees treinvervoer met een hogesnelheidslijn. Wij hebben gekeken naar de Franse, Nederlandse én Engelse versie van de website van Thalys International . We hebben in het bijzonder gekeken naar de mate van persoonsgerichtheid”wanneer de tekst gericht is op een persoon en er bijvoorbeeld een persoonslijk voornaamwoord wordt gebruikt of wanneer er een persoon direct wordt aangesproken, en de mate van onderwerpsgerichtheid:  wanneer er voornamelijk aandacht op het onderwerp is gericht en de persoon achterwege wordt gelaten. Onze vraagstelling is: “In hoeverre zijn het Nederlands, Frans en Engels onderwerpsgericht dan wel persoonsgericht op de website van Thalys International?”. Om dit te onderzoeken hebben wij gebruik gemaakt van de theorie van House (1996). Zij stelde dat het Engels voornamelijk persoonsgericht is. Onze conclusie is dat het Engels, op de website van Thalys, onderwerpsgericht is en dat komt door de afwezigheid van de gebiedende wijs, het bezittelijk en het persoonlijk voornaamwoord. Het Frans en Nederlands zijn, op de website van Thalys, persoonsgericht, omdat we daar wel deze drie onderdelen terugvinden. Ons onderzoek zet vraagtekens bij het onderzoek van House(1996) en kan aanleiding geven tot groter en uitgebreider onderzoek dat uit kan wijzen of het Engels onderwerpsgericht is en het Nederlands en Frans persoonsgericht. Een vervolgvraag zou kunnen zijn welke culturele aspecten de verschillende dimensies precies bepalen.

Onze belangrijkste bron:

– House, J. (1996) Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. In: Hellinger, M & Ammon, U. (eds) Contrastive sociolinguistics. New York: Mouton de Gruyter, 345-361.

Door: Hanin Abdulla (3342557) en Evita Vervuurt (F082813)

Reageer: