Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

IKEA catalogus 2011 in het Frans, Nederlands en Amerikaans

Bedrijven zijn in de hedendaagse samenleving sterk gericht op globalisatie. Een kenmerkend voorbeeld hiervoor is de meubelketen IKEA. Bij het vak Interculturele Communicatie hebben we kennis gemaakt met de culturele aanpassingen die IKEA gebruikt in hun catalogus. Dit vormde de aanleiding om een vergelijkend onderzoek te verrichten naar de vertalingen uit de Nederlandse, Franse en Amerikaanse IKEA catalogi van 2011. Dit onderzoek past in het onderzoek dat al is verricht door House (1996) en Ten Thije (FC).

Onze onderzoeksvraag bij de analyse van deze teksten was: In hoeverre verschillen de Amerikaanse, Nederlandse en Franse vertalingen van de delen Woonkamer en Keuken uit de IKEA gids 2011 van elkaar qua persoons- en inhoudsgerichtheid? Deze vraag hebben we beantwoord door vier criteria op te stellen voor zowel inhoudsgerichtheid als persoonsgerichtheid.

Uit het onderzoek bleek dat de Nederlandse vertalingen het meest inhoudsgericht waren. Dit kwam vooral door een nadruk die gelegd werd op het aangeboden product . De Franse vertalingen voldeden het meeste aan de criteria voor persoonsgerichtheid. De Amerikaanse zat tussen de twee in, maar was overwegend persoonsgericht. Bij deze vertalingen werden de persoonlijke relaties benadrukt, werd de persoon aangespoord tot actie en waren er uitingen van meedenken met de persoon.

Dit onderzoek is een zeer kleinschalig onderzoek, daarom kan het worden beschouwd als een beginpunt voor meer diepgaand onderzoek. Ook zou het interessant zijn om te onderzoeken of deze aangepaste versies effectiever zijn dan één universele campagne, zoals Cleveland en Laroche (2007) in hun artikel beweren.

House, J. (1986). Acquiring Translational Competence in Interaction. In: House, J. & Blum- Kulka, S. (eds.) Interlingual and Intercultural Communication Discourse and Cognition in Translation and Second Language Acquisition Studies. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 179–191.

Kirca, A.H., S.T. Cavusgil & G.T.M. Hult. (2009). The effects of national culture on market orientation: Conceptual framework and research propositions. International Business Review, 18 (2), 111-118.

Reageer: