Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Mens of inhoud? Culturele aanpassingen op de website van KLM – Air France

Wanneer een gesprek plaatsvindt tussen twee mensen afkomstig uit verschillende culturen kun je er donder op zeggen dat er ergens een communicatieprobleem zal voorkomen. Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben, maar kan onder andere voortkomen uit het feit dat elke taal anders in elkaar steekt en mensen die een voor hen vreemde taal spreken en hun eigen taalsysteem meenemen, het taalsysteem van de ander niet begrijpen. Om te onderzoeken wat het verschil is tussen het Nederlands en het Frans heb ik voor dit onderzoek een contrastieve analyse uitgevoerd van een gedeelte van de website van KLM – Air France, met behulp van de dimensie contentgericht-persoonsgericht van House. De vraag waar mijn onderzoek om draait is: In hoeverre wordt er voor de doelgroepen van de Nederlandse en Franse website van KLM – Air France rekening gehouden met de dimensie Orientation towards content vs. addressees van House. Dit heb ik onderzocht door de redekundige onderwerpen van elke zin te categoriseren onder inhoudsgeoriënteerd of persoonsgeoriënteerd. De verschillen zijn minimaal, maar de Nederlandse tekst blijkt meer inhoudsgericht te zijn, in tegenstelling tot de Franse versie die meer persoonsgericht is. Om een nog completer beeld te krijgen van de aanpassing per taal op de doelgroep, zou een analyse van de gehele website, en dan ook naar de andere vier dimensies van House, nodig zijn.
House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. New York: Mouton de Gruyter, pp : 345-361.

Reageer: