Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

JE OF U(STED) in Spaanse en Nederlandse medische vacatures.

Het werven van personeel begint allemaal met het opstellen van een vacature. Het is dan ook van groot belang om deze zo duidelijk en goed mogelijk te schrijven, communiceren en formuleren. Het is immers de bedoeling om de juiste personen aan te trekken. Welke aanspreekvorm wordt er echter gebruikt? En verschilt de aanspreekvorm per functie?

In onze eindnota doen we verslag over ons contrastieve onderzoek naar het gebruik van aanspreekvormen in Spaanse en Nederlandse Vacatures. Hierbij richten we ons alleen op vacatures uit de gezondheidszorg. Onze vraagstelling luidt als volgt:

“Hoe wordt de sollicitant aangesproken in Spaanse en Nederlandse vacatures in de gezondheidszorg?”

We borduren hierbij voort op het onderzoek van Roel Vismans. Hij vergeleek Vlaamse en Nederlandse vacatures op het gebied van aanspreekvormen. Hierin betrekt hij de dimensies van Hofstede machtafstand, masculiniteit en onzekerheidsvermijding. Deze dimensies hebben wij dan ook gebruikt bij het uitvoeren van ons onderzoek. Onderstaand voorbeeld geeft een klein inzicht in de resultaten.

Nederlands: “Wij verwachten van u deskundigheid, het vermogen tot innoveren, patiëntgerichte zorg en het goed kunnen functioneren in teamverband.”

Spaans: “Buscamos cirujanos dinámicos con capacidad de implicación y con deseo constante de superación a través de la investigación y desarrollo.”

Uit ons onderzoek blijkt dat er in Nederlandse vacatures de sollicitant direct (u of jij) wordt aangesproken. Dit terwijl in de Spaanse variant bij voorkeur een onpersoonlijke benadering wordt gehanteerd. Daarnaast is er in het Nederlands een verschil bij het aanspreken van mensen met verschillende functies. Om echter een representatief resultaat te verkrijgen, dient het onderzoek op een grotere schaal uitgevoerd te worden. Alleen dan zullen de resultaten representatief zijn.

Reageer: