Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Interculturele horoscopen in de Elle

Waar ze voor sommigen van levensbelang zijn, bladeren anderen snel door wanneer ze er een glimp van opvangen. Horoscopen zijn in tijdschriften onmisbaar en dragen bij aan de vorming van de levensstijl die het blad uitstraalt, aldus van Leeuwen & Machin (2005). Zij hebben een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de Cosmopolitan. Zo kwam bij ons de vraag of hetzelfde tijdschrift, maar in een ander land en dus in een andere cultuur gepubliceerd, ook dezelfde horoscopen plaatst. We weten dat artikelen veranderen, maar onderzoek naar horoscopen in tijdschriften is nauwelijks gedaan.
                Van de Nederlandse, Britse en Amerikaanse Elle hebben we de daghoroscoop van 10 januari 2011 naast elkaar gelegd en vervolgens geanalyseerd om antwoord te krijgen op onze onderzoeksvraag ‘Op welke manier verschillen de daghoroscopen op de Amerikaanse, Nederlandse en Britse website van de Elle in taalgebruik en vormgeving?’. We hebben 36 horoscopen gebruikt en vergeleken op het gebied van aanspreekvormen (direct versus indirect en hoe vaak de lezer aangesproken wordt met zijn/haar horoscoop), formuleringen (persoonsgericht versus op een groot publiek gericht), de mate dat het een actie afdwingt (beschrijvend of voorschrijvend) en de astrologische informatie die een horoscoop bevat.
                Uit dit onderzoek kwam dat de Nederlandse en Britse Elle tekstueel erg op elkaar lijken en de Nederlandse en Amerikaanse versies het meest uit elkaar liggen op alle fronten. De Nederlandse horoscoop is erg vrijblijvend en geeft de lezer eerder ‘tips’. De Amerikaanse versie daarentegen spreekt haar lezer enigszins dwingend aan in direct zinnen geformuleerd in de gebiedende wijs. Het geeft haar lezer ‘opdrachten’.
                Na deze analyse is het noodzakelijk de theorie van van Leeuwen & Machin in twijfel te trekken, aangezien zij stellen dat tijdschriften – ongeacht nationaliteit – gelijk zullen blijven. Suggestie voor vervolg onderzoek is het uitbreiden van het aantal horoscopen, het zou mogelijk zijn dat deze verschillen alleen op 10 januari 2011 voorkomen.

Reageer: