Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Nederlandse, Belgische en Engelse IKEA catalogus

Hoe kunnen bedrijven mensen in verschillende landen aanspreken om hun producten succesvol aan de man te brengen? Dat is een vraagstuk waar veel internationaal opererende bedrijven mee te maken hebben. Zo ook IKEA, de Zweedse multinational. In dit onderzoek wordt gekeken of IKEA haar catalogi in Nederland, België en Engeland cultureel aanpast. Dit hebben we gedaan door het vergelijken van de teksten in de catalogi van deze verschillende landen op zowel zinsniveau als op woordniveau.

Naar aanleiding van theorie en onderzoek van Juliane House (1996), hebben we de teksten uit de catalogi van de verschillende landen vergeleken op de manier waarop de lezer wordt aangesproken (direct/indirect) en de wijze van formuleren (expliciet/impliciet). Dit heeft geleid tot de centrale vraag van dit onderzoek:

Hoe verschillen de teksten van de IKEA catalogi uit Nederland, België en Engeland op de dimensies direct/indirect en expliciet/impliciet van House?

Net als House, heeft ook Geert Hofstede (1980) onderzoek gedaan naar culturele verschillen tussen landen. Hij kwam tot de conclusie dat Engeland het laagst scoort op onzekerheidsvermijding, wat inhoudt dat Engeland het meest gebruikt zou maken van indirecte formuleringen. België scoort op onzekerheidsvermijding het hoogst en zou dus het meest gebruik maken van directe formuleringen.

Uit het onderzoek bleek dat de Nederlandse en Belgisch catalogi de meeste directe uitingen hadden, en de Engelse de meeste indirecte uitingen. Deze resultaten komen dus gedeeltelijk overeen met die van Hofstede. In de Nederlandse catalogus kwamen de meeste expliciete uitingen voor. België en Engeland scoorden aanzienlijk hoger met impliciete uitingen.

Om met zekerheid te kunnen zeggen in hoeverre de resultaten van dit onderzoek de conclusies van Hofstede bevestigen, zou meer tekstmateriaal onderzocht moeten worden. Hiermee zou dan een uitgebreidere analyse gedaan kunnen worden met eventueel een statistische verwerking.

House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. In: Hellinger, M & Ammon, U. (eds.) Contrastive sociolinguistics. New York: Mouton de Gruyter. 345-361

Hofstede, G., (onbekend). itim International. Geraadpleegd op 2 januari 2011. http://geert-hofstede.com

Reageer: