Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

“International Fund for Animal Welfare”

Bij de meeste mensen worden de foldertjes van goede doelen direct doorverwezen naar de prullenbak. Die mensen willen toch alleen maar geld van je, wat krijg je er nu voor terug?

Voor zulke organisaties is het een hele opgave om een goede indruk achter te laten bij de lezer. Er moet een gevoelige snaar geraakt worden, de lezer moet een positieve indruk krijgen van de organisatie en haar doelen. Sociale conventies spelen hierbij een grote rol.

Juliane House (1996) stelt dat sociale conventies verschillen per cultuur. Het is interessant om te onderzoeken of het goede doel IFAW (“International Fund for Animal Welfare”) extra moeite doet om de lezers in verschillende landen aan te spreken op hun specifieke ideeën over sociale conventies.

Er is onderzoek gedaan naar de Nederlandse en Duitse versies van de website van IFAW. Deze zijn vergeleken met de Amerikaanse website “Internationaal” om de verschillen te ontdekken. Uit de tekst bleek dat de meeste verschillen zich bevonden in House’s dimensies explicietheid-implicietheid en zelf-ander-oriëntatie.

Nederland en Duitsland zijn over het algemeen expliciet en zelf-georiënteerd (Claes & Gerritsen, 2002, pp. 183-185).

De resultaten van de analyse tonen aan dat de Duitse website beduidend explicieter is dan de Amerikaanse website; er is veel informatie toegevoegd om de boodschap te verduidelijken. De Nederlandse website bleek juist implicieter te zijn; er zijn veel tekstkenmerken weggelaten die op de emoties van de lezer moeten inspelen. Verder is de Duitse website minder op de lezer gericht dan de Amerikaanse versie. Er worden zelfs verzoeken veranderd in informatieve zinnen; de lezer wordt niet langer direct aangesproken. De Nederlandse versie lijkt in deze dimensie echter sprekend op de Amerikaanse versie.

Dit leidt tot de conclusie dat de Duitse website is aangepast op de cultuur, terwijl de Nederlandse website het voorbeeld van de Amerikaanse versie volgt.

Literatuurlijst

House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. In: Hellinger, M & Ammon, U. (eds.) Contrastive sociolinguistics. (pp. 345-361) New York: Mouton de Gruyter.

Claes, M-T & Gerritsen, M. (2002). Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Reageer: