Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

I’m so sorry

Je excuses aanbieden is iets wat iedereen soms doen moet. De ene persoon misschien vaker dan de andere, maar is hoe en wanneer iemand zich verontschuldigt individueel of cultureel bepaald? Ons onderzoek bekijkt de verschillen in manieren van verontschuldigen tussen Amerikanen, Nederlanders en Nederlandse studenten Engels om er achter te komen of de studenten hun Nederlandse gebruiken overzetten naar het Engels, of daadwerkelijk de Amerikaanse conventies overnemen bij hun uiting.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aanbieden van excuses in de meeste situaties universeel is (Byon, 2005; p. 139), maar het is interessant om te kijken of de inhoud van de verontschuldigingen ook in alle gevallen hetzelfde is. Om hier achter te komen hebben wij een vragenlijst (Discourse Completion Test) met een zestal situaties waarin steeds de sociale afstand en machtsverhouding ten opzichte van de deelnemer en conversatiepartner verschillen, om zo de reacties van de sprekers uit de verschillende groepen te kunnen meten en statistisch te vergelijken. Het gebruik van een DCT is gemakkelijk omdat het je in staat stelt snel grote hoeveelheden data te verkrijgen en verwerken, maar critici beweren dat de betrouwbaarheid van de test betwijfeld moet worden, omdat de situaties afwijken van echte communicatie (Billmyer & Varghese, 2000; pp. 517-520).

Uit de resultaten hebben wij geen significant verschil tussen de groepen kunnen ontdekken, maar dit ook te maken zou kunnen hebben met de kleinschaligheid van ons onderzoek. De resultaten sluiten wel aan bij andere onderzoeken en bronnen waarop we onze eindnota hebben gebaseerd. Toch is er nog veel werk te doen in het veld van de taalverwerving en pragmatiek.

Literatuurlijst

Billmyer, K. and Varghese, M. (2000) Investigating instrument-based pragmatic variability: effects of enhancing discourse completion tests. Applied Linguistics. Vol 21. (4); pp. 517-552.

Byon, A.S. (2005) Apologizing in Korean: Cross-Cultural Analysis in Classroom Setting. Korean Studies. Vol 29; pp. 137-166. University of Hawai’i Press.

Reageer: