Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Google Web Search, Google Zoeken, Websuche-Hilfe

Wanneer je het spreekwoord “ ik kijk graag de kat uit de boom” letterlijk vertaald voor een persoon die geen Nederlands spreekt zal je hoogstwaarschijnlijk niet begrepen worden. Het is een spreekwoord dat specifiek is voor de Nederlandse taal. Taal bevat namelijk cultuurspecifieke kenmerken (Tempel & ten Thije 2010). Het is daarom belangrijk dat hier bij het vertalen van teksten, of in dit geval een spreekwoord, rekening mee wordt gehouden. Bij de vertaling moeten bepaalde woorden of zinnen aangepast worden aan de specifieke cultuur om de betekenis over te laten komen. Dit wordt ook wel covert translation genoemd (House 1986). Door middel van een onderzoek van een tekst op de Helpdesk van Google hebben wij een aanbevolen tekst geanalyseerd waarbij sprake was van covert translation. De brontekst is Amerikaans-Engels en is vertaald naar het Duits en het Nederlands. Om te kijken in hoeverre er sprake is van covert translation hebben wij gekeken naar de dimensie indirectheid/ directheid van House, (1996). Onze onderzoeksvraag was als volgt:

“In hoeverre is er een verschil in directheid en indirectheid volgens de dimensie van House waarneembaar in de Nederlandse en Duitse vertaling van de Amerikaans-Engelse brontekst ‘Autocomplete’van Google Web Search?”

Door middel van een tabel hebben wij de drie talen tegen elkaar afgezet. Uit ons onderzoek is gebleken dat het Engels het meest direct was en het Duits het meest indirect.
Ons resultaat komt overeen met Tempel en ten Thije (2010). Ook in dit onderzoek blijkt dat het Engels meer direct is dan het Nederlands en het Duits. Ons onderzoek komt niet overeen met House (1996) die juist het tegenovergestelde resultaat heeft; het Duits is meer direct dan het Engels. Ons onderzoek komt niet overeen met Hofstede (2005), waarbij Duitsland ook meer direct is dan het Engels en het Nederlands.

Reageer: