Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

FC Brabo’s vs. FC de Tukkers

In onze eindnota hebben wij onderzoek gedaan naar de invloed van sociale identiteit op tekstbeoordeling. Dit hebben we gedaan aan de hand van twee verschillende interculturele groepen, namelijk Brabanders en Twentenaren. We hebben de sociale identiteit van Brabanders gelinkt aan PSV en de sociale identiteit van Twentenaren aan FC Twente.

Allereerst zijn we begonnen met een bureauanalyse van twee teksten van de officiële websites van PSV en FC Twente. Dit met het doel de teksten beter op elkaar af te laten stemmen op het gebied van: tekstlengte, aantal positieve en negatieve berichten en het aantal keer dat de naam van de regio, provincie of speelstad genoemd is (of een afgeleide daarvan).

De aangepaste teksten hebben we door mannelijke Brabanders en Twentenaren laten beoordelen aan de hand van een enquête. Deze enquête bestond uit een aantal vragen naar de demografische gegevens van de respondent, daarna een aantal vragen met betrekking tot vijf verschillende clusters, achtereenvolgens: houding tegen over de regio, begrijpelijkheid van de tekst, aantrekkelijkheid van de tekst, voelt de lezer zich aangesproken door de tekst en inhoud. Daarna is de respondenten gevraagd om een rapportcijfer te geven. Als laatste waren er nog vragen over de interesse in voetbal, welke club de respondent supportert en in welke mate iemand zich verbonden voelt met de regio. De respondentengroep bestond alleen uit mannen, deze keuze hebben we gemaakt omdat we verwachtten dat we zo meer respondenten konden bereiken die geïnteresseerd zijn in voetbal.

Na een analyse van de gegevens in SPSS bleek dat Twentenaren de tekst van FC Twente op drie clusters beter beoordeelden dan Brabanders, namelijk: begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en aanspreken. Daarnaast gaven Twentenaren de tekst van FC Twente gemiddeld een hoger cijfer dan Brabanders. Brabanders beoordeelden de PSV tekst op één cluster beter dan Twentenaren, namelijk: aantrekkelijkheid. Daarnaast gaven Brabanders de PSV tekst een hoger rapportcijfer dan Twentenaren. Concluderend, de sociale identiteit is inderdaad van invloed op tekstbeoordeling. Dit is echter afhankelijk van de mate waarop sociale identiteit zich voordoet.

Reageer: