Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Facebook en Myspace: Culturele aanpassing of juist niet?

Sociale netwerksites; enorm populair, internationaal en tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Juist vanwege dit dagelijkse contact (en natuurlijk de extreme populariteit) hebben wij dit thema gekozen voor ons onderzoek.

Omdat dit fenomeen zo bekend is in zoveel verschillende landen zijn er ook vele vertalingen beschikbaar van de sites. Het doel van ons onderzoek was dan ook het analyseren van de helpdesksectie van de sociale netwerksites Facebook en MySpace waarbij we de Engelse (Verenigde Staten), Nederlandse en Spaanse (Spanje) versies met elkaar vergeleken.  Hierbij vergeleken we de brontekst (de Amerikaanse versie) met de vertalingen.  De verschillen die we hierdoor ontdekten hebben we vervolgens geanalyseerd.

Ter oriëntatie hebben we veel artikelen bestudeerd, de belangrijkste hiervan is het artikel van Juliane House (House, 1996) waarin zij spreekt over miscommunicatie bij interculturele communicatie en of deze in verband gebracht kan worden met de taalspecifieke normen van sprekers gedurende de interactie. Dit heeft ze onderzocht aan de hand van verschillende dimensies en deze hebben wij ook gebruikt voor onze analyse.

Er waren twee dimensies waar veel van de gevonden verschillen binnen vielen: ‘Ad-Hoc Formulation vs. Verbal Routines’(meer/minder gebruik van vaste patronen in de taal) en ‘Orientation towards Content vs. Orientation towards Adressees(taal meer/minder gericht op inhoud). Hieruit kan worden opgemaakt dat er in de Amerikaanse versie meer interne en externe modificatie voorkomt (bijv. beleefdheidsmarkers) en dat de tekst meer georiënteerd is op de persoon dan op de context. Tussen het Nederlands en het Spaans was er weinig verschil.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen wij ook vaststellen dat cultuur een rol speelt in het gebruik van sociale netwerksites: het werkt zelfs door in het ontwerpen van de netwerksites. Er zou bij toekomstig onderzoek gekeken kunnen worden naar de verschillen binnen een taalgebied, waarbij er sprake is van vele landen met ieder hun eigen cultuur maar wel dezelfde taal.

Reageer: