Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Website Europese Unie Nl, De en En

Het volgende onderzoek is een contrastieve tekstanalyse. Hierin wordt naar een selectie persberichten rondom het onderwerp milieu van de Europese Unie gekeken in de talen Engels, Duits en Nederlands. De vraag is, of er culturele verschillen te ontdekken zijn in deze teksten van de Europese Unie, die zo officieel zijn. Uit de teksten zijn alle bemerkte verschillen bijgehouden en opgedeeld in wat er ten opzichte van het Engels weggelaten, toegevoegd en hergeformuleerd is. Deze zijn later weer ingedeeld in 5 andere categorieën. In het kort een aantal conclusies: er is gebleken dat Duitse en in iets mindere mate teksten veel uitgebreidere informatie geven dan de Engelse brontekst. De uitbreiding zit dan vooral in het gebruik van extra verbindingswoorden zodat er een echte verhaalvorm en een structuur ontstaat. Verder is er in het woordgebruik ook een belangrijk te ontdekken, namelijk dat in het Duits en in iets mindere mate in het Nederlands een veel voorzichtigere beschrijving gegeven is. Je zou voorzichtig kunnen concluderen, dat het Nederlands tussen het Engels en het Duits ligt op dit gebied. Het belangrijkste resultaat gaat natuurlijk over de onderzoeksvraag. De conclusie is, dat er in de persberichten wel een heel aantal verschillen te ontdekken zijn, maar die komen meestal niet voort uit een culturele achtergrond. Het verschil in formulering zou wel opgevat kunnen worden als een cultureel verschil. De gevonden resultaten zijn eerder kenmerk van de taal zelf, in plaats van de cultuur. Verder is er in de ene taal niet bijzonder veel extra informatie toegevoegd wat bijvoorbeeld specifiek voor dat land interessanter zou zijn. Oftewel: er is nauwelijks een cultureel filter over de tekst gegaan.

Reageer: