Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Culturele aanpassingen van vertalingen van VVV folders

In onze nota onderzoeken wij hoeverre VVV Utrecht hun folders van ‘Utrecht Your Way’ culturele aanpassingen maakt in de Franse en Engelse vertalingen door middel van een contrastieve analyse.  De folders worden vergeleken met de Nederlandse folder in de categorieën direct versus indirect en person focus versus content focus, welke gebaseerd zijn op de dimensies van Juliane House. Er zijn veel analyses en onderzoeken gedaan naar een of meerdere van House´s dimensies in verschillende talige situaties, maar er zijn maar weinig recente onderzoeken te vinden die teksten specifiek in dit genre bestuderen.

Uit onze analyse blijkt dat de Engelse folder iets hoger scoort in zowel de categorie person focus en directe aanspreking, verder zijn er geen grote verschillen gevonden.

In de proefanalyse vonden wij ook veel verschillen in het gebruik van bijvoeglijk naamwoorden in de Nederlandse folder, die bij de Franse en/of Engelse werden weggelaten. Omdat wij meer verschillen vonden op de twee eerdergenoemde categorieën hebben wij deze niet bestudeerd, maar voor vervolgonderzoek is het zeker aan te raden hier naar te kijken.

Reageer: