Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Burger King in VS, NL & GB

Burger King is een grote multinational die in meer dan 65 landen vestigingen heeft. Aangezien dit bedrijf in zoveel landen vestigingen heeft, was het interessant om te kijken of er verschillen zitten in de beschrijvingen en op welke aspecten deze verschillen waren gebaseerd. Na een corpusanalyse van tien producten van de Burger King websites van de VS, Nederland en Groot-Brittannië is gebleken dat de verschillen tussen Nederland en Groot-Brittannië het minst klein waren. Deze landen kwamen op verschillende aspecten met elkaar overeen. Zo wordt er in deze twee landen in tegenstelling tot de VS veel meer directe aanspreekvormen gebruikt en zijn de beschrijvingen ook meer expliciet. Daarnaast zijn de Nederlandse en Britse beschrijvingen heel erg persoonsgericht waarbij er veel wordt gebruikgemaakt van ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’. De Amerikaanse beschrijvingen zijn de meest beknopte en geven niet meer informatie dan nodig. Vervolgonderzoek zou zich ook kunnen richten op andere aspecten van Burger King zoals de lay-out van de websites of op de verschillende internationale reclamecampagnes van Burger King.

  • House, J. (2007) Moving Across Languages and Cultures in Translation as Intercultural Communication Hamburg p.1-23

  • Janich, N. ( 2001) Webesprache: ein Arbeitsbuch 2. Auflage. Tubinger: Marin Fisher

Reageer: