Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Televisiereclames in de VS en Nederland

Iedere dag zien wij reclames. Op billboards, in bushokjes, in kranten en op televisie. Veel van deze reclames zijn van bedrijven die hun reclames ook in andere landen over de hele wereld, uitzenden. Hierbij stuiten zij op een probleem, genaamd cultuur. Cultuur is “de collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere” (Hofstede, 1991). Doordat men verschillend belang aan bepaalde waarden hecht, ontstaan cultuurverschillen. Reclamemakers moeten hierom hun reclames zoveel mogelijk aanpassen aan de cultuur van een bepaald land om ervoor te zorgen dat de reclame het juiste effect bereikt. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit ook wordt gedaan. Maar hoe wordt dit precies uitgedragen? Wij hebben dit onderzocht aan de hand van reclames die in de VS en in Nederland worden uitgezonden. De vraag die wij ons hierbij hebben gesteld is: Hoe worden culturele verschillen in televisiereclames voor verzorgingsproducten in Nederland en de Verenigde Staten uitgedragen? Deze vraag hebben wij geprobeerd te beantwoorden door te kijken of de reclames overwegend onzekerheidsvermijdend, masculien of feminien en individualistisch of collectivistisch zijn. Dit zijn de zogenaamde dimensies van Hofstede (1991).

Uit het onderzoek blijkt dat reclames voor verzorgingsproducten meer individualistisch georiënteerd zijn. Ook zijn de reclames in de VS en in Nederland masculien, en dus gericht op factoren als ‘werk’ en ‘competitie’. Wat betreft ‘onzekerheidsvermijding’ is er over het algemeen geen verschil, alleen wat betreft geslacht. In de mannelijke reclames is namelijk meer sprake van het opzoeken van onzekerheden door de factor ‘avontuur’, terwijl de reclames voor vrouwenproducten meer onzekerheidsvermijdend zijn.

Helaas is het corpus te klein, en het onderzoeksgebied (namelijk verzorgingsproducten) niet breed genoeg om duidelijke verschillen te ontdekken en deze te kunnen generaliseren.

Literatuurlijst

Hofstede, G. (1991). Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Contact.

Reageer: