Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Culturele aanpassingen op webpagina’s van L’Oréal

Bedrijven die op de internationale markt opereren krijgen bij het publiceren van tekst op webpagina’s te maken met ingewikkelde culturele verschillen. “In hoeverre maakt men op de website van L’Oréal gebruik van culturele aanpassingen om klanten uit Frankrijk, Nederland en Duitsland op een zo effectief mogelijke manier te benaderen?”, is de vraag die wij als uitgangspunt hebben genomen voor ons onderzoek. Dit hebben we onderzocht aan de hand van een contrastieve analyse van 26 tekstfragmenten. Ten eerste wordt er antwoord gegeven op de vraag welke verschillen en overeenkomsten in aanspreekvormen er te zien zijn. Daarnaast wordt er uitspraak gedaan over de verschillen en overeenkomsten met betrekking tot de dimensies direct-indirect en contentgericht-persoonsgericht van House (1996).

In Nederland is toepassing van ‘je’ gebruikelijker dan in Frankrijk en Duitsland en dit zien we dan ook terug op de webpagina. Verder hebben we gezien we dat de Franse teksten iets directer en persoonsgerichter zijn. De Nederlandse teksten zijn ook vrij direct en persoonsgericht, maar ze staan ondanks het gebruik van een informele aanspreekvorm niet boven Frankrijk. De Duitse pagina is het minst direct en persoonsgericht.

Dit onderzoek is een begin om verdere verschillen tussen reclameteksten in West-Europese landen te ontdekken. De kwantitatieve analyse toont kleine verschillen, maar het is interessant om te zien dat er culturele aanpassingen worden gedaan die tot uiting komen in het taalgebruik dat wordt toegepast op de webpagina’s van landen die dicht bij elkaar liggen.

Belangrijkste referenties:

House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: the case of German and English. In: Hellinger, M & Ammon, U. Contrastive sociolinguistics. New York: Mouton de Gruyter.

Shadid, W.A. (2007). Grondslagen van interculturele communicatie: studieveld en werkterrein. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Reageer: