Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Culturele aanpassingen op de website van Schiphol

Schiphol is een plek waar vele culturen samenkomen. Om de internationale bezoekers op de website van de luchthaven duidelijk te kunnen informeren wordt de website in verschillende talen aangeboden. De informatie op de site zou in deze talen hetzelfde doel moeten dienen, maar is dat ook daadwerkelijk het geval?
Met behulp van een contrastieve tekstanalyse hebben wij onderzoek gedaan naar de mate waarmee Schiphol culturele aanpassingen op de website maakt om haar klanten zo effectief mogelijk aan te spreken. Daarbij hebben we gekeken naar verschillen in aanspreekvormen gericht op inhoud en persoon tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige website van Schiphol.

House heeft het belang van corpus gebaseerd onderzoek benadrukt. Wij hebben ons daarom gericht op de verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse en Engelse teksten. Van Hees (2007) heeft een analysemodel ontwikkeld waarmee de dimensies van House kunnen worden ingedeeld, dit model hebben wij ook gebruikt voor onze analyse.

Op basis van de resultaten hebben wij geconcludeerd dat Schiphol vrijwel geen culturele aanpassingen heeft gedaan. Er is dus geen cultureel filter over de Engelstalige teksten van de website gelegd. Ook hebben we geconcludeerd dat zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige teksten meer gericht zijn op de persoon dan op de inhoud.

Omdat wij maar een deel van het analyseschema van Van Hees (2007) voor ons onderzoek hebben gebruikt, konden wij niet elke zin uit het corpus indelen in de vier categorieën. In sommige gevallen konden Engelse zinnen wel worden ingedeeld en Nederlandse niet. Dit is terug te zien in de resultaten.
–       Hees, G. (2007). Culturele aanpassingen in de Nederlandse en Engelse IKEA catalogus: de ontwikkeling van een linguistisch analysemodel voor cultuurvergelijkend tekstonderzoek.
–       House, J. (1996). Contrastive discours analysis and misunderstading: The case of German and english. IN: Hellinger, M & Ammon, U. (eds.) Contrastive sociolinguistics. New York: Mouton de Gruyter. 345-361

Reageer: