Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Cosmo blurbs

Dit onderzoek bestaat uit een analyse van de covers van het tijdschrift Cosmopolitan. Er is al eerder onderzoek gedaan naar de covers van tijdschriften en hoe deze verschillen. Echter, nooit hoe de covers verschillen tussen landen. Wij hebben drie landen met elkaar vergeleken: Engeland, Amerika en Nederland. Door middel van een proefanalyse hebben wij gekeken naar wat de voornaamste verschillen zijn tussen de covers van de tijdschriften van de verschillende landen. Hieruit bleek dat er op de Nederlandse Cosmopolitan’s veel meer direct taalgebruik te vinden was, dan op de Engelse of de Amerikaanse versies. Deze bevinden hebben we gekoppeld aan de theorie en vervolgens zijn we doorgegaan met de volledige analyse.

De theorieën die hierbij horen zijn die van Hofstede[1] en House[2]. Hofstede heeft voor zijn onderzoek 4 dimensies ontwikkeld. Een van de dimensies hiervan is Uncertainty Avoidance. Dit houdt in dat er landen zijn die onzekerder zijn dan andere landen. House sluit hierop aan met het idee dat in landen die zekerder zijn,en dus een hogere Uncertainty Avoidance Index hebben, er meer gebruik wordt gemaakt van direct taalgebruik. Het niveau van direct taalgebruik hebben wij gemeten door middel van een schema waarin we 3 niveaus van directheid onderscheiden samen met de criteria die hieraan zijn gegeven. De 3 niveaus betreffen: directe strategieën, conventioneel indirecte strategieën en non-conventioneel indirecte strategieën.

Uit het onderzoek van Hofstede blijkt dat Nederland het meeste zeker is, gevolgd door Amerika en afsluitend met Engeland. Dit betekent dus dat er op de Nederlandse covers meer sprake zou moeten zijn van direct taalgebruik. Uit onze resultaten is dit ook gebleken. Op de Nederlandse covers was sprake van 79.2% direct taalgebruik, in vergelijking met 68.3% bij Amerika en 65.2% bij Engeland. Voor vervolgonderzoek kan worden gekeken naar vele andere tijdschriften, andere landen etc. de mogelijkheden zijn eindeloos!


[1] Hostede, G., & Hofstede, G.J. (2005) Cultures and Organizations: software of the mind. New York: McGraw-Hill.

[2] House, J. (1996) Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English. In Hellinger, M., & Ammon, U. (ed.) Contrastive sociolinguistics. New York: Mouton de Gruyter, 345-361.

Reageer: