Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

‘Utrecht Your Way’ stadsgidsen.

Voor onze eindnota hadden wij de keuze uit vier verschillende benaderingen, namelijk; ‘interactiebenadering van intercultureel discourse’, ‘effectenonderzoek naar cultureel bepaalde tekstkenmerken’, ‘interlanguage onderzoek’ en ‘contrastieve tekstanalyse’. Wij hebben gekozen voor de laatste benadering, de contrastieve tekstanalyse. Deze benadering is erop gericht om de overeenkomsten en verschillen tussen culturen en hun talen te belichten. Het doel van deze analyse is om de verschillen in talige en communicatieve praktijken van mensen van verschillende culturen en talen te analyseren. Zo kan worden achterhaald hoe intercultureel begrip tot stand komt.

Aangezien er tot op heden weinig aandacht in de vertaalwetenschappen is geweest voor de vertalingen van teksten in de toeristen sector, leek ons dit een interessant onderwerp om nader te onderzoeken. De toeristen sector maakt namelijk veel gebruik van vertalingen. Bij het vertalen van geschreven teksten komt meer kijken dan alleen het omzetten van taalkundige- en tekstuele structuren naar een andere taal. De vertalen moet ook rekening houden met de verschillen tussen de cultuur van de brontekst- en taal en de cultuur van de doeltekst- en taal. Hij zal ‘culturele aanpassingen’ moeten doen. Met ‘culturele aanpassingen’ bedoelen we de aanpassingen die de vertaler moet doen om de tekst te laten voldoen aan de cultuurspecifieke communicatiebehoeften- en voorkeuren van de cultuur van de doelgroep. Met behulp van drie stadgidsen die vanuit het Nederlands naar het Engels en Italiaans zijn vertaald, hebben wij de volgende vraag proberen te beantwoorden:

In hoeverre doet de stadsgids van Utrecht culturele en talige aanpassingen in de benadering van de toeristen in de Engelse, Nederlandse en Italiaanse versie?

Wij hebben hierbij gericht op de dimensie van House, genaamd ‘Direct / Indirect’:

Direct:  ‘See how Euro coins are minted’

Indirect: ‘Zo kun je ondermeer zien hoe Euromunten worden geslagen’.

Uit ons onderzoek kunnen we concluderen dat de Engelse vertaling in vergelijking tot de Nederlandse tekst directer is. De Italiaanse versie is in vergelijking tot de Nederlandse tekst echter minder direct. Daarnaast kunnen we ook concluderen dat er verschillen te benoemen zijn die aanduiden dat de vertaler een cultureel filter heeft gebruikt en een ‘covert’ vertaling heeft gemaakt.

Reageer: