Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Achterkanten van Disney Dvd hoezen

In hoeverre wordt de tekst op de achterkant van de hoes van een Dvd cultureel aangepast om de consument een zo goed mogelijke weergave te geven van de inhoud van Disney Dvd’s in het Engels, Nederlands en Frans? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag hebben wij een contrastieve tekstanalyse uitgevoerd naar dertig Disney Dvd’s. We hebben de inhoud van de teksten geanalyseerd aan de hand van de dimensies van House (2000). Uit de resultaten kwam naar voren dat er een verschil was in de mate van explicietheid tussen de teksten uit drie verschillende talen.  Er wordt in de Engelse teksten veel meer gebruik gemaakt van impliciete taaluitingen, dan in de Nederlandse en Franse teksten. De Nederlandse taal staat hier tegenover, aangezien hier voornamelijk expliciete uitingen in voorkomen. Doordat een expliciete uiting een specifieke uitleg en kernwoorden bevatte, was hier een tendens in het aantal woorden te vinden. Er waren over het algemeen meer woorden, ongeacht welke taal, bij een expliciete uiting dan bij een impliciete uiting. Een impliciete uiting bevatte een algemene uitleg, omslachtige woorden en had daardoor ook een lager aantal woorden dan een expliciete uiting. Voor een verklaring van deze vondsten blikken we terug en kunnen we deze resultaten koppelen aan de dichotomie ‘’low context versus high context cultures’’ van Hall (1983) en aan de dimensie ‘’reduction of uncertainty’’ van Hofstede (1980). Na het doen van ons onderzoek blijven er naar onze mening nog twee punten te bediscussiëren. Ten eerste is het zo dat naarmate de tijd verstrijkt, er steeds meer sprake is van ‘overt’ vertalingen in plaats van ‘covert’. Een ander discussiepunt wat er over blijft is dat we in onze contrastieve tekstanalyse een vergelijking hebben gemaakt tussen teksten. Hierdoor hebben wij uitingen als expliciet bestempeld, omdat er een minder expliciete uiting tegenover stond. Dit terwijl misschien wel beide uitingen impliciet waren.

Reageer: