Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Nivea op de Duitse, Nederlandse en Spaanse website

Nivea is een wereldwijd Duits opererend cosmeticamerk dat al meer dan 125 jaar actief is. Door de vele jaren heen heeft het bedrijf zich ontwikkeld van een fabrikant van crème tot een allround speler op de markt van verzorgingsproducten. Het merk is online toegankelijk voor 48 landen en beschikbaar in 28 talen. Nivea is daarom een uitgesproken voorbeeld van een merk dat in aanraking komt met verschillende culturen en de daarbij horende reclame.

Voor onze eindnota hebben we een contrastief analyse uitgevoerd door vijftien productbeschrijvingen van het bedrijf Nivea onderling met elkaar te vergelijken. We probeerden antwoord te geven op de vraag in hoeverre de productbeschrijvingen op de Duitse, Nederlandse en Spaanse website van Nivea van elkaar verschilden. In het onderzoek zijn de volgende dimensies van de linguïst Juliane House onderzocht: expliciet versus impliciet en inhoudsgericht versus productgericht. Daarnaast zijn er ook verschillende deelhandelingen van het model van Nina Janich geanalyseerd. Er is bijvoorbeeld per afzonderlijke productbeschrijving bekeken of het product expliciet werd benoemd en in hoeverre het product werd beschreven

Resultaten die voortvloeiden uit ons onderzoek zijn dat de Duitse productteksten persoonsgerichter en explicieter zijn en meervoudig gebruik maken van aanspreekvormen. De Nederlandse productteksten zijn meer impliciet en richten zich vaker op de inhoud dan de Duitse beschrijvingen doen. De Spaanse productteksten bevinden zich in het midden en zijn geanalyseerd als meer expliciet en overwegend persoonsgericht. Uitkomsten m.b.t. het model van Janich zijn dat Duitsland zijn producten uitvoeriger beschrijft op het gebied van producteigenschappen, bijvoeglijke naamwoorden en ingrediënten. Nederland is daar een tegenpool in en benoemt het minst. Spanje neemt hierbij weer een middenpositie in. Op het gebied van gebruiksmogelijkheden nemen Duitsland en Nederland een gelijkwaardige rol aan en wijkt Spanje zeer af. In de uitkomsten bij het meten van de verkoopargumenten blijkt dat Duitsland het meeste zijn best doet om de klant tot verkoop van het product aan te sporen.  Spanje neemt hierbij wederom de middenpositie in en Nederland doet het minst zijn best.Nivea plaatje

Reageer: