Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Contrastief onderzoek naar aanspreekvormen in Nederlandse, Franse en Engelse webteksten

In onze eindnota wordt onderzoek gedaan naar culturele aanpassingen van aanspreekvormen in interculturele webteksten. Ons theoretisch kader bestaat uit theorieën uit de contrastieve analyse en translation studies. Daarnaast besteden we nog aandacht aan onderzoek naar E-commerce en aanspreekvormen.

Voor ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de Apple website. Apple heeft een Engelse website, die vertaald kan worden naar andere talen. Door middel van een contrastieve tekstanalyse worden persuasieve en informatieve vertalingen van de Apple website vergeleken met het Nederlands en het Frans. Hieruit blijkt dat Fransen altijd gebruik maken van beleefde aanspreekvormen, terwijl de Nederlandse vertaling dit alleen doet bij informatieve teksten. De Nederlandse vertaling maakt gebruik van de je-vorm bij persuasieve teksten. Een mooi voorbeeld hiervan is:

Nederlands: Met één tikje kun je naar je kinderen zwaaien, een glimlach van het ene continent naar het andere sturen of je beste vriendin zien lachen om je verhalen.

Frans: D’un seul toucher, vous pourrez dire bonjour à vos enfants, échanger un sourire d’un bout à l’autre du globe ou regarder votre meilleur ami rire de vos péripéties.

Engels: With the tap of the button, you can wave hello to your kids, share a smile from across the globe, or watch your best friend laugh at your stories.

Een van de discussiepunten is dat het Engels geen onderscheid maakt tussen ‘u’ en ‘jij’. Dit maakt het echter wel interessant voor contrastief onderzoek, omdat het laat zien dat er wel twee andere vertalingen uit zijn gekomen. Apple heeft dus wel degelijk culturele aanpassingen gedaan.

Onze conclusie is dus dat Apple zijn website cultureel aanpast aan de cultuur van zijn klant als het gaat om aanspreekvormen. Dit is echter geen definitieve conclusie. Hiervoor moet verder onderzoek worden gedaan naar andere tekstgenres en naar de complexiteit van Franse conventies betreffende aanspreekvormen.

Reageer: