Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Alle ‘Interactie-analyse’ presentaties:

“Ik snap het niet?!” Didactische gesprekken tussen docent en leerling.

“Ik snap het niet”, is een uitspraak die vaak voorkomt in het onderwijs. Docenten beginnen dan vaak met een uitleg terwijl het specifieke probleem niet duidelijk is. Hierdoor wordt, in de meeste gevallen, de vraag van de leerling niet beantwoord. Hoe weten docenten tegen welk specifiek probleem leerlingen aankomen, en op welke manier maken leerlingen […]

Lees verder...

Multiculturele klassen interactie

Bij deze willen wij jullie graag onze eindnota presenteren! Wij hebben een onderzoek uitgevoerd dat betrekking heeft op de interactiebenadering van interculturele discourse. Het onderzoek concentreert zich op verschillen in uitleginteracties tijdens wiskundelessen. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van transcripten van Nederlandse en migrantenleerlingen uit multiculturele brugklassen. De transcripten zijn getranscribeerd volgens een systeem dat […]

Lees verder...

Aanspreekvormen in het Duits en het Nederlands in een meertalige situatie

“Ist es Ihnen Recht, wenn ich Sie duze? Of wil je liever dat ik U tegen je zeg?” Als sprekers van verschillende talen voor het eerst met elkaar praten kan het onduidelijk zijn of je de ander met de formele (u) of de informele (jij) vorm moet aanspreken. In de grensregio van Duitsland en Nederland […]

Lees verder...

‘Sorry, wat zei je?’ Over herstel in gesprekken tussen natives en non-natives

Iedereen heeft regelmatig te maken met misverstanden die tijdens interactie ontstaan. Je verstaat iemand niet goed, je begrijpt je gesprekspartner niet of je denkt hem of haar te begrijpen terwijl dit helemaal niet het geval is. Op het moment dat je in gesprek komt met iemand waarvan de moedertaal niet het Nederlands is (non-native), is […]

Lees verder...

Small talk in interculturele zakelijke telefoongesprekken

“Hoe wordt small talk toegepast in interculturele zakelijke telefoongesprekken tussen een Engelsman en een Duitser?” Volgens Juliane House (1997) zijn er culturele verschillen tussen Engelsen en Duitsers die tot uiting komen in interculturele communicatie. In dit onderzoek is er onderzocht of deze verschillen ook herkenbaar zijn in de toepassing van small talk in interculturele zakelijke […]

Lees verder...

Interactie in de multiculturele wiskundeklas

Dit onderzoek naar interactieverschijnselen in de multiculturele wiskunde klas is van exploratief hermeneutische aard omdat het ingaat op de verbale interactie in een wiskundeklas. Allochtone leerlingen hebben vaak problemen met het realistisch wiskundeonderwijs omdat ze bepaalde woorden niet weten en contexten niet kennen door de cultuur waarmee de taal van de wiskundeopdrachten mee beladen is. […]

Lees verder...