Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Alle ‘Effectonderzoek’ presentaties:

FC Brabo’s vs. FC de Tukkers

In onze eindnota hebben wij onderzoek gedaan naar de invloed van sociale identiteit op tekstbeoordeling. Dit hebben we gedaan aan de hand van twee verschillende interculturele groepen, namelijk Brabanders en Twentenaren. We hebben de sociale identiteit van Brabanders gelinkt aan PSV en de sociale identiteit van Twentenaren aan FC Twente. Allereerst zijn we begonnen met […]

Lees verder...

Brit of Amerikaan?

Ieder mens heeft stereotype beelden van bepaalde groepen mensen. Het accent van een persoon is één van de factoren die een stereotype beeld activeert. Mede daardoor kan het accent van de spreker de houding van de toehoorder bepalen. Onderzoek naar deze attitudes opgeroepen door accenten, wordt taalattitude onderzoek genoemd. Dit is een taalattitude onderzoek naar […]

Lees verder...