Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Berenschot: Nederland vs België

Binnen de contrastieve analyse worden talige uitdrukkingen op de website van organisatieadviesbureau Berenschot (vestiging in Nederland en België) vergeleken en contrasten geanalyseerd. De Belgische vestiging wenst haar website conform de Nederlandse te ontwikkelen.

Onderzoeksvraag:

Wat voor soort taalgebruik, op lexicaal, syntactisch en pragmatisch niveau, wordt gehanteerd op de Nederlandse dan wel Vlaamse website van Berenschot?

Subvraag: Hoe wordt de bezoeker aangesproken?

Gezien dusdanige afwijkingen tussen beide corpora, is een explorerende analyse uitgevoerd, bestaande uit observaties en specificatie middels onderscheid tussen lexicale, syntactische en pragmatische verschillen, gevisualiseerd met voorbeelden.

Een van de resultaten is dat de Belgische website haar bezoekers op een formele/indirecte wijze benadert. Dit gebeurt volgens verwachting op een minder persoonlijke manier dan het geval is bij de Nederlandse website, welke concreter/explicieter is.

De Nederlandse fragmenten blijken meer op zichzelf georiënteerd, in tegenstelling tot de Belgische, welke algemenere en minder persoonlijke bewoording hanteert.  Dit ligt in lijn met de Nederlandse persoonsoriëntatie en de Belgische inhoudsfocus. Tot slot overtuigt de Belgische website de bezoeker met het benadrukken van ervaring en opleiding, terwijl de Nederlandse website dit doet met onderstreping van originaliteit en betrokkenheid.

Het algemene vocabulaire verschilt duidelijk. De indruk bestaat dat de Belgische tekst is samengesteld door verschillende personen, door het wisselende taalgebruik in vergelijking met de Nederlandse tekst. Aanspreking gebeurt minder constant, ook is de mate van formaliteit en zinsopbouw wisselend.

Door een meer persoonlijke en directe benadering van de bezoekers van de Belgische website, zullen deze de tekst als toegankelijker beschouwen. Meer voorbeelden en specifiekere omschrijvingen van producten en diensten, zal verduidelijkend werken. Met het onderstrepen van de huidige bedrijfswaarden ervaring en opleiding, zal de bezoeker Berenschot als een blijvend verantwoorde keuze ervaren. Om een vernieuwend karakter te tonen, kan men daarnaast de originaliteit en betrokkenheid aanhalen, met als doel een breder publiek aan te spreken.

Reageer: