Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Analyse van koffiesmaken

 

Bij NESCAFÉ denk je in eerste instantie aan koffie en niet aan termen als  onzekerheidsvermijding en machtsafstand. Toch spelen deze begrippen hier een belangrijkere rol dan je denkt.

Wij hebben onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop NESCAFÉ op zijn website in het Vlaams en het Nederlands zijn koffiesmaken aanprijst. Na een globale beoordeling van de website bleken twee culturele dimensies een rol te spelen bij het vormen van strategieën om de lezer aan te spreken: onzekerheidsvermijding en machtsafstand. 

Met onzekerheidsvermijding wordt hier het voorkomen van onduidelijkheid en ambiguïteit bedoeld. Machtsafstand zegt iets over de onderliggende machtsrelaties van een cultuur en daarmee over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Beide dimensies zijn geformuleerd door Geert Hofstede (2005). In België is er sprake van een grotere onzekerheidsvermijding en machtsafstand dan in Nederland. Daarom deden wij de aanname dat de tekst over de koffiesmaken op de Vlaamse versie formeler, explicieter, directer en meer gericht op de lezer dan op NESCAFÉ zelf of op het product zou zijn. (Hofstede 2005)

Aan de hand van deze veronderstellingen hebben wij een analyse uitgevoerd van acht verschillende koffiesmaken. Hieruit bleek dat onze verwachtingen betreft de verschillen tussen de Vlaamse en de Nederlandse versie klopten. De volgende conclusie kan dan ook worden gesteld: de Nederlandse en de Vlaamse websites van NESCAFÉ verschillen in strategieën om koffiesmaken aan te prijzen en deze strategieën worden beïnvloed door het verschil in onzekerheidsvermijding en machtsafstand tussen Nederland en België.

Wel moet erbij vermeld worden dat het onderzoek slechts een beperkte focus heeft en dat het interessant kan zijn om het onderzoek uit te breiden naar andere websites die producten aan consumenten aanbieden. In elk geval geeft deze analyse een opzet voor verder onderzoek.

Kortom, behalve aanbieder van verschillende soorten koffie is de website van NESCAFÉ ook prima geschikt om vergelijkend onderzoek te doen.

Referentie:

Hofstede, G.J. (2005). Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Uitgeverij Contact.

Reageer: