Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

Altijd iets te beleven bij IKEA

De meubelgigant IKEA is voor veel mensen in veel landen een ideale bestemming voor een dagje uit. Het grote succes van IKEA is mede te danken aan de catalogus. Voor elk land is er een aangepaste versie om zo beter aan te sluiten bij de bewoners. We waren geïnteresseerd in de verschillende aanpassingen die IKEA doet in de verschillende landen. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag, namelijk; In hoeverre doet IKEA culturele aanpassingen om de klant zo effectief mogelijk te benaderen in de Nederlandse, Britse en Australische catalogus uit het jaar 2011? Deze vraag hebben we beantwoord door middel van een contrastief cultuurvergelijkend tekstonderzoek. Om een inzicht te kunnen bieden in het onderzoeksveld rondom IKEA en vertaalstudies hebben we in het theoretisch kader aandacht besteed aan onder andere de dimensies van Juliane House (1996) en de dimensies van Geert Hofstede (1994).

We hebben onze methode om de teksten op woordniveau te analyseren gebaseerd op één van de dimensies van House, namelijk ‘persoonsgericht’ en ‘inhoudsgericht’. De dimensie van House hebben we verwerkt in het analysemodel door een aantal criteria op te stellen om te kunnen beslissen waar een tekst inpast. Daarnaast hebben we het corpus onderverdeeld in verschillende categorieën, namelijk tips, merkbeschrijvingen en sfeerimpressies

Uiteindelijk leidde het onderzoek tot de volgende resultaten. Bij de tips was te zien dat er dat de persoonsgerichtheid in de drie talen ongeveer gelijk is, maar dat de Nederlandse versie het minst inhoudsgericht is en de Australische versie het meest. De merkbeschrijvingen waren bij de Nederlandse versie  het meest inhoudsgericht. En bij de sfeerimpressies was de persoonsgerichtheid en de inhoudsgerichtheid het hoogst bij de Nederlandse versie. Uiteindelijk  blijkt het zo te zijn dat de meeste verschillen te zien zijn tussen de verschillende categorieën in de verschillende talen. Er zal meer onderzoek nodig zijn om uitspraken te doen of het verschil dat wij hebben gevonden ook op grote schaal te zien is.

House, J. (1996). Contrastive discoursanalysis and misunderstanding: The case of German and English. In: M. Hellinger & U. Ammon (Eds). Contrastive sociolinguistics (pp. 345-361). New York: Mouton de Gruyter.

Hofstede, G. (1994). Uncommon sense about organizations: cases, studies, and field observations. Thousand Oaks: Sage.

Reageer: