Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

“In deze streek is het prima fietsen, op uw eigen Italiaanse ros.”

Vacansoleil is een Nederlands bedrijf dat kampeervakanties verkoopt. Het produceert ieder jaar een catalogus in 16 verschillende landen. In elk van deze catalogi is de opmaak en vormgeving gelijk, alleen de inhoud van de teksten verschilt. Naar aanleiding van het onderzoek van Ten Thije en Pinto[1] naar IKEA catalogi van het Nederlands en Italiaans hebben wij tekstvergelijkend onderzoek gedaan tussen de catalogi van Vacansoleil in het Nederlands (de brontekst) en Italiaans (de vertaalde tekst).
We hebben ons in het bijzonder gericht op de directheid van te tekst: in welke mate van directheid wordt de lezer benaderd? Daarnaast wilden we onderzoeken of de teksten in beide talen dezelfde functie hebben behouden. We hebben drie tekstkenmerken uit de teksten gehaald om dit te onderzoeken: de aanspreekvorm, de onpersoonlijke werkwoordsconstructie en de gebiedende wijs.
Ten Thije en Pinto concludeerden dat bij IKEA de Nederlander directer wordt aangesproken dan de Italiaan. Een gevolg daarvan is dat de Nederlander minder handelingsruimte krijgt: hij wordt minder ‘vrij’ gelaten.
Echter, onze resultaten tonen dat bij de brochure van Vacansoleil geen eenduidige conclusie is te trekken. Met betrekking tot de persoonlijke aanspreekvormen is Italiaans directer dan het Nederlands. Maar aangaande de onpersoonlijke werkwoordsconstructie en de gebiedende wijs is juist het Nederlands directer. Het blijft onduidelijk of Vacansoleil de Nederlandse brontekst heeft aangepast aan de Italiaanse cultuur wat betreft de mate van directheid. Wel kunnen we met zekerheid zeggen dat Vacansoleil tot op zekere hoogte de vertalingen van cultuurspecifieke kenmerken heeft gezien.


[1] Ten Thije, J. & Pinto, M., Una bellissima wandkastcombinatie. Hoe waarderen IKEA klanten de Nederlandse en Italiaanse catalogus. Utrecht, 2010.

Reageer: