Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2010-2011, Dep. Nederlands, Universiteit van Utrecht

De Nederlandse, Engelse of Duitse toerist

Soms word je raar aangekeken na het maken van een opmerking, zeker als je met iemand uit een andere cultuur communiceert. Dit komt doordat iedere taal andere karakteristieken bevat en iedere cultuur andere aanspreekvormen hanteert.

Naar aanleiding van dit gegeven, hebben wij ons onderzoek opgezet. Het onderzoek is een contrastieve tekstanalyse die kijkt naar verschillen in aanspreekvormen tussen Nederlandse, Engelse en Duitse web teksten van de toeristische website www.iamsterdam.com. Deze site is gericht op een brede groep toeristen, en dus veel verschillende culturen, en daarom interessant voor de cursus Interculturele Communicatie. De hoofdvraag binnen dit onderzoek is: Welke verschillen en overeenkomsten bestaan er in het hanteren van directe en indirecte aanspreekvormen in de Nederlandse, Engelse en Duitse versies van de website www.iamsterdam.com?

Aan de hand van de theorie van House (1996), die ook onderzoek heeft gedaan naar cross-culturele verschillen, hebben wij onze analyse uitgevoerd. In dit onderzoek is de dimensie directheid versus indirectheid van House (1996) gebruikt om de verschillen tussen de drie tekstversie aan te geven. In dit onderzoek is een tekst direct als de gebiedende wijst wordt gebruikt of als een lezer wordt aangesproken met ‘U’ of ‘Jij’.

Het bleek dat de Engelse en Duitse versie veel meer directe vormen bevatten dan de Nederlandse versie. Daarnaast is er tussen de Engelse en Duitse versie geen groot verschil wat betreft het aantal directe vormen. Wel is het zo dat er in de Engelse versie vaker de ‘U/Jij’-vorm gebruikt wordt dan in de Duitse versie, maar in de Duitse versie wordt de gebiedende wijs meer gebruikt. Er valt dus niet te concluderen welke van de twee versies het meest direct is.

Dit onderzoek is te beperkt om te generaliseren. Het onderzoek zou wel kunnen dienen als opstapje voor een vervolg onderzoek, waarbij een groter corpus onderzocht dient te worden.

Referentie:

House, J. (1996). Contrastive discourse analysis and misunderstanding: the case of German and English. In: Hellinger, M & Ammon, U. Contrastive sociolinguistics. New York: Mouton de Gruyter.

Reageer: